۞ امروز با منزوی :
خیال خام پلنگ من به سوی ماه جهیدن بود۞ و ماه را ز بلندایش به روی خاک کشیدن بود۞ پلنگ من – دل مغرورم – پرید و پنجه به خالی زد ۞ که عشق – ماه بلند من – ورای دست رسیدن بود

موقعیت شما : صفحه اصلی » مزایده و مناقصه
  • شناسه : 372
  • 14 ژانویه 2023 - 18:05
خط تلفن همراه به شماره ۰۹۱۲۱۲۷۵۰۶۷
آگهی مزایده اموال منقول

خط تلفن همراه به شماره ۰۹۱۲۱۲۷۵۰۶۷

به موجب پرونده اجرائي ۱۴۰۱۰۰۹۴۲حق امتياز و اشتراك خط تلفن همراه به شماره ۰۹۱۲۱۲۷۵۰۶۷ متعلق به سيد محمد جواد شهيدي با کلیه متعلقات و منضمات که باستناد اجرائيه صادره موضوع قراردادبانکي۶۸۰۲۵۱۱۰۳۴۰۰۲ ، تاریخ سند : ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ، دفترخانه اسناد رسمي شماره ۳۰ شهر زنجان له بانک صادرات بازداشت شده وکه سيم کارت به شماره ۰۹۱۲۱۲۷۵۰۶۷به […]

به موجب پرونده اجرائي ۱۴۰۱۰۰۹۴۲حق امتياز و اشتراك خط تلفن همراه به شماره ۰۹۱۲۱۲۷۵۰۶۷ متعلق به سيد محمد جواد شهيدي با کلیه متعلقات و منضمات که باستناد اجرائيه صادره موضوع قراردادبانکي۶۸۰۲۵۱۱۰۳۴۰۰۲ ، تاریخ سند : ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ، دفترخانه اسناد رسمي شماره ۳۰ شهر زنجان له بانک صادرات بازداشت شده وکه سيم کارت به شماره ۰۹۱۲۱۲۷۵۰۶۷به مبلغ ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ريال ارزيابي گردیده ، از ساعت ۹ الي ۱۲ روز سه شنبه مورخه ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ در اداره اجرای اسناد رسمی زنجان واقع در زنجان خیابان صفا (کارگران )کوچه شهید گنج خانلو از طريق مزايده به فروش مي رسد. مزايده سیم کارت از مبلغ پايه شروع و به بالاترين قيمت پيشنهادي فروخته خواهد شد و كليه هزينه هاي قانوني و همچنین بدهی تلفن همراه و حق مزایده مازاد بر مبلغ پایه مزایده به عهده برنده مزايده است و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول خواهد شد . چنانچه روز مزايده تعطيل رسمي اعلام گردد، مزايده روز اداري بعد از تعطيلي در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد . ( ضمنا” متذکر ميگردد : شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پايه کارشناسي به شماره شبا ۳۹۰۱۰۰۰۰۴۰۶۸۰۱۳۲۰۷۷۷۵۲۲۶ IR بنام تمرکز وجوه سپرده جاری با شناسه واریز سپرده ۹۵۶۱۰۸۵۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۴۰۱۰۰۹۴۲با حضور خريدار یا نماينده قانوني او در جلسه مزايده است . برنده مزايده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاريخ مزايده به حساب ثبت توديع نمايد و در صورتي که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واريز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واريز خواهد شد و در اين صورت عمليات فروش از درجه اعتبار ساقط ومزايده تجديد مي گردد.)

 

تاریخ انتشار : روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی زنجان- زهرا عنایتی

برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*