۞ امروز با منزوی :
خیال خام پلنگ من به سوی ماه جهیدن بود۞ و ماه را ز بلندایش به روی خاک کشیدن بود۞ پلنگ من – دل مغرورم – پرید و پنجه به خالی زد ۞ که عشق – ماه بلند من – ورای دست رسیدن بود

اعزام اصحاب فرهنگ و هنر زنجان به نمایشگاه کتاب تهران
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان خبر داد

اعزام اصحاب فرهنگ و هنر زنجان به نمایشگاه کتاب تهران

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان از اعزام اصحاب فرهنگ و هنر زنجان به نمایشگاه کتاب تهران خبر داد و گفت: این افراد از بین اعضای موسسات فرهنگی، هنرمندان و خبرنگاران هستند.

مغازه‌داران و مردم تمایلی به خرید روغن با قیمت جدید ندارند
رئیس سازمان صمت استان زنجان:

مغازه‌داران و مردم تمایلی به خرید روغن با قیمت جدید ندارند

رئیس سازمان صمت استان زنجان گفت: روغن به قیمت جدید در استان زنجان وجود دارد، اما دلیل اینکه در همه مغازه‌ها وجود ندارد، این است که درخواست روغن با این قیمت(قیمت جدید) توسط مغازه‌دار فعلاً داده نشده است.