۞ امروز با منزوی :
خیال خام پلنگ من به سوی ماه جهیدن بود۞ و ماه را ز بلندایش به روی خاک کشیدن بود۞ پلنگ من – دل مغرورم – پرید و پنجه به خالی زد ۞ که عشق – ماه بلند من – ورای دست رسیدن بود

تشکیل شعبه ویژه صلح و سازش در زنجان

تشکیل شعبه ویژه صلح و سازش در زنجان

دادستان زنجان از تشکیل شعبه ویژه صلح و سازش شورای حل اختلاف در دادسرای زنجان خبر داد و گفت: کاهش جمعیت کیفری و اجرای عدالت ترمیمی از اهداف تشکیل شعبه ویژه صلح و سازش در دادسرای زنجان است.

اعزام اصحاب فرهنگ و هنر زنجان به نمایشگاه کتاب تهران
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان خبر داد

اعزام اصحاب فرهنگ و هنر زنجان به نمایشگاه کتاب تهران

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان از اعزام اصحاب فرهنگ و هنر زنجان به نمایشگاه کتاب تهران خبر داد و گفت: این افراد از بین اعضای موسسات فرهنگی، هنرمندان و خبرنگاران هستند.