۞ امروز با منزوی :
خیال خام پلنگ من به سوی ماه جهیدن بود۞ و ماه را ز بلندایش به روی خاک کشیدن بود۞ پلنگ من – دل مغرورم – پرید و پنجه به خالی زد ۞ که عشق – ماه بلند من – ورای دست رسیدن بود

برچسب : صنعت و معدن زنجان

مغازه‌داران و مردم تمایلی به خرید روغن با قیمت جدید ندارند
رئیس سازمان صمت استان زنجان:

مغازه‌داران و مردم تمایلی به خرید روغن با قیمت جدید ندارند

رئیس سازمان صمت استان زنجان گفت: روغن به قیمت جدید در استان زنجان وجود دارد، اما دلیل اینکه در همه مغازه‌ها وجود ندارد، این است که درخواست روغن با این قیمت(قیمت جدید) توسط مغازه‌دار فعلاً داده نشده است.